ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ AKΡΑΤΙΚΗ – ΑΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

https://epanastaticosagonas.files.wordpress.com/2019/12/ce93ce99ce91-cea4ce9f-ce9ece95cea0ce95cea1ce91cea3ce9cce91-cea4ce9fcea5-ce9acea1ce91cea4ce9fcea5cea3-ce9ace91ce99-cea4ce9fcea5-ce9ace95cea6ce91ce9bce91ce99ce9fcea5-ce93ce99ce91-ce9cce99c-1.pdf