ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΝAΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ως Επαναστατικός Αγώνας έχουμε κάποιες βασικές πολιτικές θέσεις, αρχές και αξίες που αποτελούσαν, αποτελούν και θα αποτελούν τη βάση που στηριζόμαστε και το έδαφος που πατάμε. Οι αποφάσεις και η στάση μας απορρέουν από αυτές τις θέσεις, τις αρχές και αξίες και έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο στις μέχρι τώρα επιλογές μας. Κοινοποιώντας τες … Συνεχίστε να διαβάζετε ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΝAΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ.